Inlogformulier  

   

De Parochiële Caritas Instelling Heilig Kruis (PCI) maakt onderdeel uit van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling van het Aartsbisdom Utrecht en is werkzaam in de Parochie Heilig Kruis.

De doelstelling van de PCI is het ondersteunen van mensen in nood in onze samenleving. Ondersteunen kan betekenen het helpen benaderen van de juiste instanties om hulp te kunnen krijgen. In acute gevallen kan de PCI zelf tijdelijke hulp verlenen.

De visie van de PCI luidt:
De PCI staat midden in de samenleving. Daar waar materiële of immateriële nood gesignaleerd wordt treedt zij handelend op. De PCI stimuleert en motiveert anderen om actief die nood te verhelpen of te verlichten. Zo nodig gesteund door diaconale groepen en/of door financiële middelen van de PCI beschikbaar te stellen. Zowel de in nood verkerende als de helpers ervaren dit handelen als meer mens worden naar Gods bedoeling.

Onder verantwoording van de PCI Heilig Kruis zijn in de dorpen Nieuw Heeten, Raalte, Broekland, Mariënheem, Haarle, Luttenberg en Heeten werkgroepen actief.

   

Om over na te denken  

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals U op de zevende dag toen alles weer goed was wat U had gemaakt.

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of mijn fiets zal gebruiken,

of ik de andere kant van de wereld of van mijn dorp zal zien,

...
   
© Nieuw Heeten Online is een initiatief van Plaatselijk Belang Nieuw Heeten. (C) 2008-2017. Contactadres: info@nieuwheeten-online.nl