Inlogformulier  

   

De Parochiële Caritas Instelling Heilig Kruis (PCI) maakt onderdeel uit van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling van het Aartsbisdom Utrecht en is werkzaam in de Parochie Heilig Kruis.

De doelstelling van de PCI is het ondersteunen van mensen in nood in onze samenleving. Ondersteunen kan betekenen het helpen benaderen van de juiste instanties om hulp te kunnen krijgen. In acute gevallen kan de PCI zelf tijdelijke hulp verlenen.

De visie van de PCI luidt:
De PCI staat midden in de samenleving. Daar waar materiële of immateriële nood gesignaleerd wordt treedt zij handelend op. De PCI stimuleert en motiveert anderen om actief die nood te verhelpen of te verlichten. Zo nodig gesteund door diaconale groepen en/of door financiële middelen van de PCI beschikbaar te stellen. Zowel de in nood verkerende als de helpers ervaren dit handelen als meer mens worden naar Gods bedoeling.

Onder verantwoording van de PCI Heilig Kruis zijn in de dorpen Nieuw Heeten, Raalte, Broekland, Mariënheem, Haarle, Luttenberg en Heeten werkgroepen actief.

   

Om over na te denken  

Naar Lucas 1, 74b en 79b

Gerechtigheid, vroomheid en vrede
zijn als de kleren, die
mensen aandoen als ze
toeleven naar een feest.

Gerechtigheid is:
het brood, dat je breekt bij honger,
het rondje, dat je weggeeft aan dorstigen,
de jas, die je deelt bij kou,
de asielzoeker, die je opzoekt,
de

...
   
© Nieuw Heeten Online is een initiatief van Plaatselijk Belang Nieuw Heeten. (C) 2008-2017. Contactadres: info@nieuwheeten-online.nl