Inlogformulier  

   

De Parochiële Caritas Instelling Heilig Kruis (PCI) maakt onderdeel uit van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling van het Aartsbisdom Utrecht en is werkzaam in de Parochie Heilig Kruis.

De doelstelling van de PCI is het ondersteunen van mensen in nood in onze samenleving. Ondersteunen kan betekenen het helpen benaderen van de juiste instanties om hulp te kunnen krijgen. In acute gevallen kan de PCI zelf tijdelijke hulp verlenen.

De visie van de PCI luidt:
De PCI staat midden in de samenleving. Daar waar materiële of immateriële nood gesignaleerd wordt treedt zij handelend op. De PCI stimuleert en motiveert anderen om actief die nood te verhelpen of te verlichten. Zo nodig gesteund door diaconale groepen en/of door financiële middelen van de PCI beschikbaar te stellen. Zowel de in nood verkerende als de helpers ervaren dit handelen als meer mens worden naar Gods bedoeling.

Onder verantwoording van de PCI Heilig Kruis zijn in de dorpen Nieuw Heeten, Raalte, Broekland, Mariënheem, Haarle, Luttenberg en Heeten werkgroepen actief.

   

Om over na te denken  

Als ik van Raalte naar Heeten, Nieuw-Heeten of Holten rij, kom ik over een rotonde waar een kunstwerk op staat. Een kunstwerk waar ik twee mensfiguren in zie die betrokken zijn op elkaar. Zijn ze in gesprek? Luistert de een naar het (levens)verhaal van de ander? Zitten ze zwijgend naast

...
   
© Nieuw Heeten Online is een initiatief van Plaatselijk Belang Nieuw Heeten. (C) 2008-2017. Contactadres: info@nieuwheeten-online.nl