Inlogformulier  

   

BurgerBelangen voor Nieuw Heeten.

Woensdag is het zover. Gemeenteraadsverkiezingen. Graag wijzen we de inwoners van Nieuw Heeten op een nieuwe beweging die binnen de gemeente Raalte gaande is. We hebben het over BurgerBelangen. We zijn opgericht om ervoor te zorgen dat inwoners, ook van Nieuw Heeten, het weer écht voor te zeggen krijgen in de politiek. Dat de politiek er weer voor zorgt dat het gewoon prettig wonen is in Nieuw Heeten. Met voldoende woningen, ruimte voor bedrijven, goede voorzieningen, zorgen dat vrijwilligers en mantelzorgers écht gewaardeerd worden en dat het bij het beheer en onderhoud van bomen en openbaar groen er meer rekening wordt gehouden met het woongenot van de inwoners. Ons derde speerpunt is dat we de stroperigheid in het gemeentehuis willen vervangen door daadkracht: deurpakk’n dus.

Een belangrijk punt van BurgerBelangen is dat we dat niet allen zéggen, maar dat ook waarmaken. Daar kunt u van op aan. We hebben meer dan zes jaar lang getrokken aan het glasvezelproject, waardoor het dorp inmiddels een paar jaar snel internet heeft. Een deel van het buitengebied is inmiddels ook aangesloten; de rest volgt in de loop van het jaar. Het kostte veel tijd en energie, maar samen met de vrijwilligers van SallandGlas is dat toch maar mooi gelukt!

Verder hebben we het bestuur van De Belte van meet af aan gesteund in de plannen voor de MFA. Zelfs toen er even sprake was van ‘slechts vier kleedkamers’ hebben we gesteld: Nee, doe het goed! Bouw meteen voldoende ruimte. En achter de schermen hebben we ons daar sterk voor gemaakt. Kortom: er zijn mooie dingen bereikt in Nieuw Heeten.

Actueel punt is de belasting (OZB) die de MFA ieder jaar moet betalen over De Belte! Alleen voor De Belte al is dat ruim 9 duizend euro, zo liet het bestuur ons weten. Ieder jaar weer! We kwamen daar recent achter en dachten meteen: dat kan niet waar zijn. Vrijwilligers bouwen de MFA en onderhouden deze! Dan past het niet om daar forse belasting over te gaan heffen. Vrijwilligerswerk doe je voor je club, niet voor de gemeentekas. Toch?

Onze oproep is om woensdag zeker te gaan stemmen. U heeft inmiddels onze krant en flyer voor Nieuw Heeten ontvangen. Kunt u zich daar in vinden? Dan rekenen wij woensdag op u. En u kunt dan de komende vier jaar op ons rekenen!

BurgerBelangen, Lijst 8.

Ben Nijboer en Henny Lammers, uw contactpersonen voor Nieuw Heeten.

(en mocht u twijfelen over uw keuze: vul dan de kieswijzer van De Stentor in. Ga daarvoor naar www.destentor.nl en klik vervolgens op de Kieswijzer.)Naamloos

GemeenteBelangen is de grootste lokale partij van Raalte, die al ruim 40 jaar bestaat. De afgelopen 4 jaar hebben wij ingezet op het betrekken van inwoners bij het tot stand komen van beleid. Denk aan “de raad op pad” en “groen samen doen”.

In alle kernen hebben wij vertegenwoordigers zitten, wij kennen de kernen en weten wat er speelt.

Daarom zeggen wij;   GemeenteBelangen = Goed in alle Kernen!

Dit blijft GemeenteBelangen doen in Nieuw-Heeten:

 • Flexibel en vraag gestuurd bouwen
 • Voldoende betaalbare (huur-) en starterswoningen voor alle doelgroepen
 • Goede aankleding van de Okkenbroekstraat en Ambachtsstraat
 • Herinrichting en veiligere Zwarteweg
 • Verkeersveiligheid verbeteren
 • Behouden van de bestaande voorzieningen voor alle doelgroepen
 • Voldoende ruimte en kansen bieden voor kleine- en middelgrote bedrijven en

           agrariërs            

 • Een leefbaar buitengebied, met o.a. een juiste aanpak van vrijkomende agrarische gebouwen (andere bestemming of regelingen).
 • Een goed WMO beleid, goede zorg in alle kernen
 • Er komen steeds meer ouderen o.a. waardering en ondersteuning van mantelzorgers
 • Sport en cultuur zijn belangrijk, MFA de Belte is hierin de grote spil, deze blijven ondersteunen waar nodig

Kortom: Aandacht voor alle inwoners, van jong tot oud, een leefbaar Nieuw-Heeten!

 

Mark Kampman, GemeenteBelangen, lijst 1 nummer 5

MarkGB

0001 2

   
© Nieuw Heeten Online is een initiatief van Plaatselijk Belang Nieuw Heeten. (C) 2008-2017. Contactadres: info@nieuwheeten-online.nl