NHO adverterenWilt u snel gevonden worden dan kunt u tegen een vast tarief een advertentie/ banner plaatsen. Dit kunt u doen door het formulier volleding ingevuld naar ons te sturen. Uiteraard ontvangt u voor uw eigen administratie hier een kopie van in uw mailbox. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om een advertentie te plaatsen gelden een aantal regels: (versie 05062011)

Overeenkomsten worden afgesloten per jaar met stilzwijgende verlenging, het bedrag á 120,00 euro wordt één keer per jaar van uw bankrekening afgeschreven d.m.v. automatische incasso. In overleg zijn kortere periodes ook mogelijk doch met een minimum van twee maanden plaatsingskosten.

 • De overeenkomst heeft een opzegtermijn van 1 maand.

 • Eventuele teruggaaf bij tussentijdse beëindiging is het overgebleven aantal maanden (vanaf de 1e van elke opvolgende maand) x 10 euro. Voorbeeld: 20 maart wordt de overeenkomst beëindigd, maand opzegtermijn is 20 april. 1 mei t/m 31 december is 8 maanden x 10 euro is 80 euro teruggaaf.

 • Nieuw Heeten Online is gerechtigd het overeengekomen tarief te verhogen of te verlagen. Wijziging worden aan u bekend gemaakt. De afnemer heeft in dit geval het recht zijn overeenkomst binnen 14 dagen te beëindigen.

 • Bij niet of niet tijdige betaling heeft Nieuw Heeten Online het recht de advertentie te verwijderen.

 • De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van de afnemer in een door een Nieuw Heeten Online verstrekte schriftelijke overeenkomst (onderaan deze brief) of door middel van het digitale formulier via de mail te verzenden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Deze mail is dan tevens uw bevestiging dat u akkoord gaat met de voorwaarden.

 • De opdrachtgever dient een banner aan te leveren van maximaal 90 pixels hoog en 290 pixels breed ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het is mogelijk om in overleg een banner door Nieuw Heeten Online te laten ontwerpen. Hier worden wel kosten voor in rekening gebracht, afhankelijk van het ontwerp en wensen.

 • Een webadvertentie kan alleen worden geplaatst als het een advertentie betreft van een niet-commercieel bedrijf en/of instantie. Echter bedrijven en/of instanties met een betaalde banner op Nieuw Heeten Online mogen ook webvertenties plaatsen. Het plaatsen van een banner heeft dus als voordeel dat u gratis een webvertentie mag plaatsen. Nieuw Heeten Online heeft het recht om de termijn van plaatsen van de webvertentie vast te stellen. Ook heeft Nieuw Heeten Online te allen tijde het recht webvertenties te weigeren en/of te verwijderen.

 • Bannerhouders mogen maximaal vijf keer per jaar een webadvertentie gratis aanbieden. Daarboven worden per keer €10,00 in rekening gebracht . Iedere webadvertentie blijft maximaal 1 maand geldig gerekend vanaf datum van plaatsen en zal automatisch beëindigen.
  Specificaties webvertentie:
  Een webadvertentie mag maximaal één logo van maximaal 150 x 50 pixels bevatten. De webbeheerder kan u hiermee helpen wanneer u zelf niet de mogelijkheden heeft om het logo te verkleinen. De webadvertentie mag wanneer deze een logo bevat maximaal 14 regels zijn met een maximum van 30 tekens per regel. Bevat de webadvertentie geen logo dan kan deze maximaal 16 regels zijn met een maximum van 30 tekens per regel.

 • Nieuw Heeten Online heeft niet de verplichting om óók een banner/ webvertentie te plaatsen op een subsite van Nieuw Heeten Online. Anderzijds heeft Nieuw Heeten Online ook niet de verplichting te adverteren op de site in het geval er sprake is van adverteren op een subsite.

 • Uitsluitend in het geval van grove schuld en/of opzet is Nieuw Heeten Online aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van de advertentie. De aansprakelijkheid van Nieuw Heeten Online is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van 1 jaar van de overeenkomst. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten. Advertenties behoren na verschijning te worden gecontroleerd op eventuele fouten. De adverteerder vrijwaart Nieuw Heeten Online voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de adverteerder opgegeven advertenties en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties verwijzen.

 • Nieuw Heeten Online is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan de webpagina aan te brengen waardoor de advertentie/ banner op een andere manier kan worden weergegeven.

 • Nieuw Heeten Online is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertentieopdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze tot schadeverplichtingen kan leiden. Deze bevoegdheid van Nieuw Heeten Online geldt eveneens voor advertentiecontracten waaraan al gedeeltelijke uitvoering is gegeven.

   
   
© Nieuw Heeten Online is een initiatief van Plaatselijk Belang Nieuw Heeten. (C) 2008-2017. Contactadres: info@nieuwheeten-online.nl