kerkNa een afwezigheid van ruim 3 maanden zal het uurwerk weer worden herplaatst op vrijdag 17 februari. De wijzerplaten op de vier zijden van de toren zijn opnieuw verguld, waarbij de oude versieringen weer in ere zijn hersteld. Tevens is de uurwerkverlichting vervangen door nieuwe led lampjes. Zoals al decennia lang gebruikelijk zal 3 keer daags het Angelus worden geluid. Hierover in de volgende dorpskrant meer.

Verder zullen het Kruis en de haan weer worden teruggeplaatst. Dit kerkelijke gebeuren zal ’s middags plaatsvinden rond 13.00 uur in aanwezigheid van pastoor Baneke. Zoals gebruikelijk zal de pastoor het kruis zegenen voordat het wordt herplaatst. Of de pastoor mee gaat in het bakje van de kraan naar te torenspits, blijft nog ongewis. In de pijnappel, onder de haan, zal een waterdicht busje worden aangebracht met daarin een korte vermelding van de uitgevoerde restauratie. Deze werkzaamheden werden mogelijk gemaakt door een gift van het Rabo coöperatiefonds en een bijdrage van het parochiebestuur.

   

Jocluniekamp t/m 23 juli

Op vr, 20. juli 2018
18:00 u
   
   
   
© Nieuw Heeten Online is een initiatief van Plaatselijk Belang Nieuw Heeten. (C) 2008-2017. Contactadres: info@nieuwheeten-online.nl